FAQ

Na stránke sa neregistrujete. Môžete však vyplniť jeden z dvoch formulárov. Prvý, kde zverejníte pracovnú ponuku, alebo druhý, kde zverejníte, že ste otvorený novým pracovným príležitostiam. Vyplnenie formulárov nie je spoplatnené.

Vyplnenie formulárov je posúdené individuálne a je umožnené len účastníkom konferencie CEO Forum a CFO Fórum Slovensko a členom CFO Club Slovensko. Účasť na konferencii, alebo členstvo v CFO Club Slovensko je dostatočné kritérium pre prekázanie seniority uchádzača.

Nie. Po reakcii obdržíme Vašu žiadosť. Zadávateľa oslovíme individuálne a požiadame o súhlas. Až po získaní súhlasu zo strany zadávateľa Vás prepojíme.

Vyplnenie formulárov a zverejnenie na portály je bezplatné. Vyplnením formulára však akceptujete zmluvné podmienky. V zmluvných podmienkach sa uvádza, že po úspešnom uzavretí pracovnej, alebo inej zmluvy, má EBCG po 30 kalendárnych dňoch nárok na odmenu vo výške 2-mesačnej hrubej mzdy, alebo fakturovanej sumy, úspešného kandidáta, ak v tomto čase neprišlo k vypovedaniu zmluvy. Odmenu platí zamestnávateľ, nie zamestanec.

Nie. Nie sme headhuntingová agentúra ani personálna agentúra. V prípade záujmu Vás však spojíme s našimi partnermi, vedúcimi HR špecialistami na Slovenskom trhu, ktorí Vám radi individuálne pomôžu.

Vstup na konferenciu podľa vlastného výberu získava každý úspešný kandidát, ktorý vyplnil formulár a našiel si cez inzertný portál prácu. Ponuka platí pre podujatie, ktoré sa koná v najbližších 12 kalendárnych mesiacov.

Prístup k dátam má v zmysle GDPR a platnej legislatívy DPO (Data Protection Officer) Roman Slovinec. Roman Slovinec je zakladateľ a Managing Director EBCG a spoluzakladateľ CFO Clubu na Slovensku. Roman Vás diskrétne prepojí so zadávateľom – CEO alebo CEO spoločnosti.

Contact Us:

Gagarinova 7/C, 821 05 Bratislava, Slovakia
+421232202200
hello@ebcg.com

Title Is Here

Title

text

Title

text

Title

text

instagallery

[insta-gallery id="1"]