Nový životopis

Tieto údaje nebudú zverejené.
Osobné údaje:
Vzdelanie a pracovné skúsenosti:
Nasledujúce údaje budú zverejené.
Hľadaná práca:
Spracovanie osobných údajov:
Viac informácií o zásadách spracovávania osobných údajov v spoločnosti EBC-Slovakia, spol. s r.o.
Aktívny životopis sa spoločnostiam hľadajúcim na stránke zamestnancov sprístupní po najbližšej aktualizácii, ktorá prebieha denne od 8.00 do 16.30 h.

Contact Us:

Gagarinova 7/C, 821 05 Bratislava, Slovakia
+421232202200
hello@ebcg.com

Title Is Here

Title

text

Title

text

Title

text

instagallery

[insta-gallery id="1"]